zondag 27 februari 2011

Koptienden Loosdrecht 1581-1589

1581.

(overgenomen = overgenomen van)

Claes Jacopsz Reijersz overgenomen van Willem Petersz 1 spt
Floop Henricxsz overgenomen Cornelis Petersz 1 sp
Geertgen Gerrit Willem Manten wijff in
Tonis Elbertsz plaets 8 sp
Sluy de anno 79
Cornelis Elbertsz 1 sp
FFloor Gerritsz in de plaets van Ellert Berentsz VI cop
Dirck Ghijsbertsz overgenomen van Antonis Beerntsz VI cop
Jacob Jansz overgenomen Jan Gerritsz Timmerman IIII cop
Overgenomen Jan Lambert Jansz IIII cop
Adriaen Willem Beerntsz overgenomen
Willem Gerrit Ariaensz vande Loesdrecht IIII cop
Noch overgenomen Elbert Gerritsz
tot Hilfersom III cop fac. VII cop
Henrick Claeszkynt in de plaets van Henrick Jansz 1 spt
Rijckout Jansz overgenomen Jan Gerritsz Timmerman VI cop
Noch van Lambert Lubbensz III cop
Noch van Lambert Henrixsz de Jonge II cop
Noch van Jacob Coxheersz II cop fac. 1 spt V cop
Meijert Jansz overgenomen Maria Ghijsberts
in Cortehoeff 8 spt
Affgeset op Tonis Barrensz 1 spt
en comt hyer mede nu in’t boeck
ende Meijert compt daer mede vuyt boeck
Henrick Anschen overgenomen Henrick Lambtsz III cop
Noch van Henrick Claesz II cop
Noch van Cornelis Bartsz II cop fac VII cop
Tonis Barensz overgenomen ende in de plaets van
Meijert Soensz 1 spt
Koen Henrixsz overgenomen Henrick Claes Gerbrantsz 1 spt
Noch overgenomen Cornelis Henrixsz II spt
Sluy de Anno 80 fac III spt
Affgeset op Claes Splintersz I cop
Thijmen Rijcksz overgenomen Rijckgen Claes III cop
Noch van Cornelis Peter VII cop fac 1 spt III cop


Inv. nr.48

1582.

( overgenomen = overgenomen van )

Claes Jacob Reijersz overgenomen Willem Petersz 1 spt
Floor Henrixsz overgenomen Cornelig Petersz 8 spt
Jelig Angchen comende nu in’t boeck ende
heefft overgegeven Ansem Jelis II cop
Geertgen Gerrit Willem Manten wijff
in Tonis Elbertsz plaets 8 sp
Cornelis Elbertsz 1 sp
Floor Gerritsz in de plaets van Ellert Berentsz VI cop
Dirck Ghijsbertsz overgenomen Antonis Beerntsz VI cop
Aelt Elten compt nu in’t boeck ende heeft
overgegeven Jan Lambert Gerrit Jansz III cop
Jacob Jansz overgenomen Jan Gerritsz timmerman IIII cop
Overgenomen Jan Lambert Jansz IIII cop
Adriaen Willem Beerntsz overgenomen Willem Gerrit
Ariaensz vande Loesdrecht IIII cop
Noch overgenomen Elbert Gerritsz
tot Hilfersom III cop fac. VII cop
Henrick Claesz kynt in de plaets van Henrick Jansz 1 spt
Rijckout Jansz overgenomen Jan Gerritsz timmerman VI cop
Noch van Lambert Lubbensz III cop
Noch van Lambert Henrixsz de Jonge II cop
Noch van Jacob Coxheersz II cop fac. 1 spt V cop
Henrick Ansten overgenomen Henrick Lambtsz III cop
Noch van Henrick Claesz II cop
Overgenomen Cornelis Claes II cop fac VII cop
Tonis Berntsz overgenomen van Meijert Jansz 1 spt
Koen Henrixsz overgenomen Henrick Claes Gerbrantsz 1 spt
Noch overgenomen Cornelis Henrixsz II spt fac II spt IIII cop


Inv. nrs. 49 -51
Loosdrecht niet genoemd

Inv. nr. 52

1589.

Adriaen Willem Bertsz vande Loesdrecht
overgenomen van Willem Gerrit
Aryaensz vande Loesdrecht III cop
Noch overgenomen van Elbert
Gerritsz tot Hilferzum III cop fac